Privacybeleid:

Verstrekking van gegevens aan derden

Coronatestlatendoen.nl zal nooit persoonsgegevens doorgeven aan derden behalve aan de GGD in het geval van een positieve test of aan ons Lab in het geval van een PCR-test. De algemene regel is dat verstrekken van persoonsgegevens alleen mag als dat verenigbaar is met het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Bewaartermijn
Jouw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is voor goede zorgverlening. Als je een bericht stuurt wordt dit bericht voor onbepaalde tijd bewaard. De persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen. Je gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is op basis van het opslagdoel.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens, behoudens een melding aan de GGD bij een positieve test of aan ons Lab bij een PCR-test, door coronatestlatendoen.nl en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@coronatestlatendoen.nl

Coronatestlatendoen.nl verwerkt je persoonsgegevens als je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij vragen en verwerken als je positief getest bent of in het geval van een PCR-test:
– Voor- en of achternaam
– Geslacht
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– BSN nummer
– Paspoort-of ID nummer
– Uitslag test

Na gebruik worden deze gegevens, behalve je naam en emailadres, direct weer volledig verwijderd.