Disclaimer

De door ons gehanteerde testen zijn door het RIVM gevalideerd.
In nagenoeg alle gevallen levert dat snel een zeer betrouwbaar testresultaat op. Er bestaat echter altijd een kleine kans op een zogenaamd ‘vals positieve’ (je bent niet besmet, maar de test geeft aan dat je wel besmet bent) of ‘vals negatieve’ (je bent wel besmet, maar de test wijst dat niet uit) uitslag. Daarnaast bestaat ook een kleine kans dat het bij jou afgenomen monster niet getest kan worden door andere oorzaken (denk daarbij bijvoorbeeld aan recent oraal gebruik van medicatie, alcohol, mondspoelmiddelen en/of andere verontreinigingen in de mond-, keel- en neusholten). In dat soort gevallen adviseren wij je zo snel mogelijk een nieuwe test uit te laten voeren om alsnog een uitslag te kunnen geven.
Het kan ook voorkomen dat de test negatief indiceert terwijl je het virus wel hebt, maar nog besmettelijk moet worden. Afhankelijk van de redenen waarom je getest bent, kun je dan beslissen om de test na een aantal dagen te herhalen.
Een test biedt derhalve nooit een absolute (100%) zekerheid op een (betrouwbaar) resultaat. Aan de uitslag van een test kun je dan ook geen rechten ontlenen. Wij zijn niet gehouden om informatie of bewijs aan te leveren over het niet (snel of tijdig) of niet juist kunnen aanleveren (of hebben aangeleverd) van een testresultaat.

 

Algemeen en voorwaarden

Coronatestlatendoen.nl b.v. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 81587686, en is verantwoordelijk voor de inhoud van de website coronatestlatendoen.nl.

Het is niet toegestaan om (gedeelten) hiervan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder schriftelijke toestemming. Voor persoonlijk, niet commercieel gebruik is deze toestemming niet nodig.

Als je gebruik maakt van onze diensten, je bij, of door ons laat testen, en/of gebruik maakt van de informatie op deze website geef je aan onvoorwaardelijkj akkoord te gaan met onze voorwaarden en bepalingen.

Aansprakelijkheid

Wij besteden de analyse van de PCR testen uit aan een extern laboratorium, en hebben derhalve geen enkele invloed op het tijdig, of niet aanleveren van de uitslagen van de afgenomen PCR testen. Coronatestlatendoen.nl b.v. aanvaardt daarom in geen geval enige aansprakelijkheid, in welke vorm dan ook, bij schade of letsel als gevolg van, of voortvloeiend uit het niet, niet juist of niet tijdig aanleveren van PCR uitslagen.

Inhoud

Je kunt geen rechten ontlenen aan de gegevens op deze website.

Wij streven ernaar actuele en correcte informatie aan te bieden, maar kunnen niet garanderen dat alle opgenomen informatie in alle gevallen daadwerkelijk actueel, correct en volledig is.

coronatestlatendoen.nl aanvaardt daarom in geen geval aansprakelijkheid in welke vorm dan ook, bij schade of letsel als gevolg van, of voortvloeiend uit het gebruik van de informatie van deze website. Voor eventuele verbeteringen van de opgenomen gegevens houden wij ons aanbevolen.

Coronatestlatendoen.nl kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de hier gepubliceerde informatie.

Medische diagnose

Deze site, of onze testen, is/zijn niet bedoeld als vervanging van een verdere persoonlijke medische diagnose of behandeling als blijkt dat je het coronavirus hebt. Wij testen slechts op 1 ding, namelijk of je het COVID-19 virus hebt (of hebt gehad) of niet. De lezer wordt nadrukkelijk geadviseerd zijn of haar arts te raadplegen voor specifieke informatie over zijn, of haar, persoonlijke gezondheidssituatie.

Aan de berichtgevingen die op deze website worden gepubliceert kunnen geen rechten worden ontleent en onze berichten kunnen niet beschouwd worden als een aanbeveling om Corona te behandelen.

Vragen of klachten

Heb je vragen of klachten?

Deze kun je e-mailen naar: info@coronatestlatendoen.nl onder vermelding van: ‘Vraag’ of ‘Klacht’

Wij nemen deze dan zo snel mogelijk in behandeling.

Let op: Een reeds afgenomen test kunnen wij helaas niet restitueren